NOTOWANIA GPW
MAJ 2015

KURS AKCJI 1.29
(na koniec dnia 2015-05-18)

RAPORTY
BIEŻĄCE

71/2015

Rozpoczęcie notowań obligacji Kerdos Group S.A. na Berlińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 26 maja 2015 r. otrzymał komunikat od Berlińskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Börse Berlin) o rozpoczęciu, z ...

70/2015

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę powiązaną Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Kerdos) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2015 r. powziął wiadomość, iż dnia 21 maja 2015 roku spółka Meng Drogerie+ S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng), tj. spółk ...

69/2015

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce „Kerdos Group” S.A. Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) informuje, że otrzymał w dniu 21 maja 2015 roku od Pana Kamila Kliniewskiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki o nastę ...

68/2015

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zarząd „Kerdos Group” S.A. (dalej Spółka) informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał w dniu 21.05.2015 roku od Pana Kamila Kliniewskiego, Prezesa Zarządu Spółki, informację o trans ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com