NOTOWANIA GPW
MARZEC 2015

KURS AKCJI 1.24
(na koniec dnia 2015-03-26)

RAPORTY
BIEŻĄCE

27/2015

Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2014 rok Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w uzgodnieniu z biegłym rewidentem zostały wprowadzone korekty do dokumentu "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. ...

26/2015

Udzielenie pożyczki spółce zależnej Dayli Zarząd „Kredos Group” S.A. (Emitent ) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku podpisał umowę pożyczki ze spółką Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Emitent udzielił pożyczki tej Spółce w kwocie 4.320.000 (słownie: cztery miliony tr ...

25/2015

Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie - przejście tytułu do udziałów Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna (dalej Kerdos lub Spółka), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 4 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresow ...

24/2015

Rejestracja w KDPW obligacji serii I W nawiązaniu do raportów bieżących nr 115/2014, 126/2014, 11/2015 oraz 21/2015 Zarząd Kerdos Group S.A. na zasadzie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emi ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com