NOTOWANIA GPW
LUTY 2015

KURS AKCJI 1.42
(na koniec dnia 2015-02-26)

RAPORTY
BIEŻĄCE

14/2015

Zawarcie znaczącej umowy Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami p ...

13/2015

Rozwiązanie znaczącej umowy Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisa ...

12/2015

Podjęcie przez Zarząd Kerdos Group S.A. uchwały w sprawie emisji Obligacji Serii J Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznaw ...

11/2015

Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna (dalej Kerdos lub Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 115/2014 oraz 126/2014, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji b ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

PRZETARGI

Dayli rozpisuje przetarg na usługi logistyczne

Dayli Polska rozpisuje wspólny przetarg na usługi logistyczne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. - Uważamy, że to właśnie teraz jest bardzo dobry moment na weryfikacje warunków ze spedytorami, ropa mocno spadła, wszyscy już zapewne zauważyli, że w krótkim okresie cena zanurkowała o ponad 40pro ...

  1. 1

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com