NOTOWANIA GPW
STYCZEŃ 2015

KURS AKCJI 1.26
(na koniec dnia 2015-01-29)

RAPORTY
BIEŻĄCE

10/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 roku. Skonsolid ...

9/2015

Udzielenie poręczenia przez „Kerdos Group” S.A. Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Emitentem), niniejszym informuje, że w dniu 27 stycznia 2015r., Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (zwany dalej "Bankiem") trzy umowy poręczenia na podstawie, któ ...

8/2015

Rejestracja zmiany siedziby spółki zależnej Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitentem lub Spółką), działając na mocy art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obr ...

7/2015

Odwołanie i powołanie Zarządu spółki zależnej Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. rada nadzorcza spółki zależnej wobec Spółki, tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowi ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

PRZETARGI

Dayli rozpisuje przetarg na usługi logistyczne

Dayli Polska rozpisuje wspólny przetarg na usługi logistyczne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. - Uważamy, że to właśnie teraz jest bardzo dobry moment na weryfikacje warunków ze spedytorami, ropa mocno spadła, wszyscy już zapewne zauważyli, że w krótkim okresie cena zanurkowała o ponad 40pro ...

  1. 1

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com